Utbildningar

Vi håller företagsanpassade utbildningar inom alla våra kompetensområden i menyn Tjänster. Både generella utbildningar och utbildningar som anpassas efter era behov, er verksamhet och ert ledningssystem.

Utbildningar enligt nedan:

 • Grundutbildning i ISO 9001:2015
 • Grundutbildning i ISO 14001:2015
 • Grundutbildning i ISO 45001
 • Övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001
 • Utbildning av ledningsgruppen i Kvalitets- miljö och arbetsmiljöledning.
 • Utbildning av personalen i Kvalitets- miljö och arbetsmiljöledning.
 • Utbildning för internrevisorer. 
 • Anpassad ISO 9001:2015 utbildning för interna revisorer
 • Anpassad ISO 14001:2015 utbildning för interna revisorer
 • Anpassad ISO 45001:2018 utbildning för interna revisorer
 • Anpassade utbildningar efter företagets behov.

Kontakta mig för en första diskussion kring ert behov.

Kontakt