Konsultation

EQS Consulting, 

Mats Andersson erbjuder högkvalitativ konsultation och hjälp i uppbyggnad och förbättring av ledningssystem och har mer än 20 års erfarenhet inom området. 

  • Jag kan leda projekt för uppbyggnad av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
  • Jag kan ge effektiv hjälp i arbetet med att anpassa ert system till nya ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 45001:2018.
  • Jag kan gå in som extern kvalitetschef, eller i annan lämplig roll, för att stärka upp organisationen. 
  • Jag kan utföra risksanalyser i samråd med er egen berörda personal och skyddsombud.
  • Jag kan hålla utbildningar inom KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Dessa anpassas efter företagets behov.
  • Jag kan hålla specialanbassade utbildningar för er ledningsgrupp, vad det ledningens roll och ansvar i ert ledningssystem

    Kontakta mig gärna för en diskussion om ert behov