Mats Andersson

 

Jag har ca 24 års erfarenhet av arbete med ledningssystem i både ledande och konsulterande roller. Jag har även flerårig erfarenhet med att arbeta i kemiföretag som har kraven på sig från SEVESO lagstiftningen, med allt vad det innebär. Utöver detta som ett bra komplement, speciellt inom kvalitet, har jag haft funktionen som IT chef, under många år. Med detta i bagaget är jag en värdefull resurs att ta till hjälp inom områdena som jag beskriver i menyn "Tjänster", eller inom andra områden som ni känner att ni behöver hjälp med.

Sedan ca 2015 har jag även uppdrag som Utbildningsledare på SIS, Svenska Institutet för Standarder samt som  Revisionsledare på Svensk Certifiering Norden AB.

Jag har flerårig erfarenhet att utbilda inom områdena ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, Internrevision, Ledningens roll i dessa samanhang o.s.v. Branscher som jag utbildat inom är t.ex. Industri, sjukvård, verkstad, kommuner, myndigheter, Logistikbranschen med flera.

Tveka inte att kontakta mig i stora som små frågor. Kontakta oss sida.