Nyttiga länkar

Företag / organisation     Verksamhet
SIS, Svenska Institutet för Standarder Utbildningar inom ledningssystem och standarder
 Svensk Certifiering Norden AB Revision och certifiering av ledningssystem           
Diverse länkar  
Sveriges Åkeriföretag Branschorganisation
Fair Transport  
TRB Sverige AB  
Trafiken.nu  
Trailer.se  
Transportstyrelsen  
Transportnet.se  
Q3.se Q3 upphandlingsverktyg för transportköpare
Emissionsberäkning NTM
Länsstyrelserna Alla länsstyrelser
Kör- och vilotidsregler Transportstyrelsen
Lagar förordningar o.dyl  
Notisum.se Databas
GTP - Sök efter rengöringsnivå i databas Livsmedelsanläggningar
Miljözoner Regler
SFS 2006:1208 Förordning om ändring i Trafikförordningen
Jordbruksverket
Foderföretagare - Regler på JV
Transport av foder - INFO på JV
Här kan du kontrollera om foderföretagaren har anmälat verksamheten till JV
Transport av animaliska biprodukter - INFO på JV
Blankett för registrering av Yrkesmässig transport av Animaliska Biprodukter
Arbetsmiljöverket
Frågor och svar
AFS - Arbetsmiljöverkets föreskrifter