Tjänster

EQS Consulting tillhandahåller tjänster och kompetens inom KMA området för alla typer av verksamheter. Jag hjälper organisationer och företag med praktiskt taget alla möjliga uppgifter inom kavalitets-, miljö-. arbetsmiljöledning och förbättringsarbete.

Uppbyggnad och utveckling av ledningssystem

Jag har väldigt stor erfarenhet av att
jobba med ledningssystem i olika typer
av logistik-verksamheter och kan bidra med konsultation, eller gå in och driva projektet för er, inklusive utbildning av ledning och personal.

Revisioner och kontroller
Min erfarenhet som Extern revisonsledare gör att jag kan gå in som internrevisor, eller göra tillfälliga egenkontroller, lagutvärderingar, miljöutredningar o.s.v. som krävs dels via lagstiftningen, men även i ert ledningssystem.