Samarbetspartners

SIS , Swedish Standards Institute
Jag har sedan 2015 avtal med SIS som en av deras utbildningsledare
 
SCAB, Svensk Certifiering Norden AB
Jag har sedan 2015 avtal med SCAB som en av deras revisionsledare
 
Utöver dessa huvudavtal har jag avtal med ett antal företag där jag fungerar antingen som konsult eller internrevisor.