Riskanalyser

Enligt lag (AFS 2001:1) skall arbetsgivaren bland annat ”regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.” Detta kan EQS Consulting hjälpa till med. Utöver att det är ett lagkrav, har alla företag god nytta av att genomföra riskanalyser och införa förebyggande åtgärder.

Hur arbetar vi?

  • Planering av tidplan och omfattning, tillsammans med er som kund.
  • Genomförande av själva riskanalysen.
  • Bedömning av identifierade risker, med hjälp av bedömningsmall, samt i samråd.
  • Förslag från EQS i samråd med arbetstagarrepresentant kring förebyggande åtgärder.
  • Uppföljning av beslutade förebyggande åtgärder, vid överenskommen tidpunkt. Om så önskas.