Nya ISO 45001:2018

I mars 2018 publicerades den nya standarden ISO 45001:2018. Denna kommer att ersätta OHSAS 18001 med en övergångsperiod på 3 år.

Hur påverkas ni?

Redan certifierade företag:  Som certifierat företag har man en övergångsperiod på 3år, från det datum standarden publicerades. Under denna tiden kan man i lugn och ro arbeta med konverteringen av sitt ledningssystem. 

Om man inte är certifierad:  För företag som inte är certifierade är det bäst och effektivast att arbeta med certifiering gentemot den nya ISO:45001 standarden direkt.
 

Vad är nytt / förändrat?

I ISO 45001:2018 finns det en hel del ändringar som likställer standardernas uppbyggnad. Detta gör det lättare än tidigare att bygga ett integrerat ledningssystem. En stor förändring är att stort fokus ligger numera på ledningens direkta engagemang, samt arbetstagarnas delaktighet. T.ex. så har begreppet "ledningens representant" plockats bort, men arbetsuppgifterna finns kvar och är ledningens ansvar. Att kravet på ledningens engagemang är så tydligt ger stora möjligheter att verkligen få den affärsnytta av ledningssystemet, som det syftar till. Man harf även lyft in alla de "mjuka" frågorna och inte bara den fysiska delen, som OHSAS 18001 fokucerade mest på.
 

Vi hjälper er!

Att gå igenom ert befintliga ledningssystem och konvertera det på ett effektivt vis för att möta kraven i den nya standarden. Om ni inte är certifierade eller kanske inte heller har ett ledningssystem, kontakta mig med era behov eller önskemål. Jag kan antingen fungera som bollplank i ert projekt, eller vara den som driver projektet. Allt med målet att få ett så effektivt ledningssystem som möjligt.
 
Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion.